اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان دکتری که قصد دفاع از رساله خود را دارند

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری بدون نیاز به ثبت نام در نیمسال بعدی صرفاً تا آخرین روز ترمیم مجاز است و نمره مکتسبه در همان نیمسال ثبت نامی درج می گردد. لازم بذکر است که تاخیر حتی یک روزه پس از تاریخ مذکور مورد قبول نبوده و دانشجو در این حالت ملزم به ثبت [...]
جزییات

پیشنهاد پژوهشی

چنانچه پیشتر نیز به اطلاع شما عزیزان رسیده بود یاد آور می شویم مطابق اعلام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر زمان دفاع از پیشنهاد پژوهشی پیش از اولین روز آغاز کلاسها و نه آخرین روز ترمیم در نیمسال آینده است. از این رو و با عنایت به این که طی روال اداری با در نظر [...]
جزییات

قابل توجه دانشجویان دکتری که از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع کرده اند

چنانچه مکررا به اطلاع شما عزیزان رسیده است دانشجویان دکتری موظف هستند در سال یکبار اقدام به برگزاری جلسه پیشرفت رساله دکتری با حضور داوران داخلی پیشنهاد پزوهشی بنمایند. در این خصوص توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که وفق مصوبه اخیر تحصیلات تکمیلی دانشکده در صورتی که موفق به برگزاری جلسه [...]
جزییات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

در نظر داشته باشید ثبت نام در درس رساله کارشناسی ارشد باید تا پیش از شروع نیمسال سوم تحصیل به انجام رسیده باشد. لطفا راهنما را به دقت مطالعه کنید. راهنما
جزییات

راهنمای ثبت نام مقاطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد اطلاعیه ثبت نام دکترا
جزییات

قابل توجه دانشجویان دکتری

مطابق دستور مورخ ۹۳/۳/۱۹ هیئت رئیسه محترم دانشگاه، دانشجویان متاهل فقط یکبار از پرداخت شهریه اولین نیمسال خارج از سنوات مجاز معاف خواهند بود. مطابق اعلام مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضروری است هنگام ارائه درخواست، اصل شناسنامه به رویت کارشناس دانشکده جهت تایید روگرفت برسد. تحصیالت تکمیلی دانشکده برق
جزییات
Page 2 of 3123