اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

نکاتی درخصوص ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

  نکاتی درخصوص ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

بوسیله معاونت تحصيلات تكميلي | اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی
جزییات

نکاتی درخصوص ثبت نام دانشجویان دکتری

نکاتی درخصوص ثبت نام دانشجویان دکتری

بوسیله معاونت تحصيلات تكميلي | اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی
جزییات

بورس تحصیلی Korea University در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

بورس تحصیلی Korea University در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اطلاعیه

جزییات

سامانه پیشینه پژوهش

با توجه به آیین نامه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری با عنوان ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران، سامانه پیشینه پژوهش با هدف پیش گیری از انجام پژوهش های تکراری

جزییات
Page 1 of 3123