اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

بورس تحصیلی Korea University در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

بورس تحصیلی Korea University در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اطلاعیه

جزییات

سامانه پیشینه پژوهش

با توجه به آیین نامه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری با عنوان ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران، سامانه پیشینه پژوهش با هدف پیش گیری از انجام پژوهش های تکراری

جزییات

قابل توجه دانشجویان دکتری که قصد دفاع از رساله خود را دارند

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری بدون نیاز به ثبت نام در نیمسال بعدی صرفاً تا آخرین روز ترمیم مجاز است و نمره مکتسبه در همان نیمسال ثبت نامی درج می گردد. لازم بذکر است که تاخیر حتی یک روزه پس از تاریخ مذکور مورد قبول نبوده و دانشجو در این حالت ملزم به ثبت [...]
جزییات
Page 1 of 212