اخبار و اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در کارآموزی تابستان ۹۶

تعدادی از فرم های معرفی نامه به مراکز صنعتی آماده است لطفاً جهت دریافت فرم به دفتر آموزش دانشکده برق مراجعه نمائید معاونت آموزشی دانشکده برق
جزییات

TAتابستان

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی افرادی که متقاضی دستیار آموزشی در تابستان 96 هستند، حداکثر تا پایان تیرماه جاری فرصت دارند تا نسبت به تکمیل فرم ضمیمه اقدام و به آدرس زیر ارسال نمایند fkazemi@ee.sharif.ir کاظمی کارشناس آموزشی دانشکده برق فرم TA
جزییات