خبرنامه آذرماه

خبرنامه آذرماه

شماره آبان ماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

دریافت خبرنامه آذر